TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
Bhutan
Brunei
Cambodia
China
Europe
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea (South)
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Myanmar
Nepal
Philippines
Russia
Singapore
Taiwan
Vietnam
 Sponsor

 
 

China - Tour Program

Popular Program
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG010)

• ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 เมือง เข้าปักกิ่ง-ออกเซี่ยงไฮ้…
• รถไฟฟ้าความเร็วสูง ปักกิ่ง เข้าชมพระราชวังต้องห้าม ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก(ด่านจีหยงกวน)
• เซี่ยงไฮ้ ..สัมผัสเทคโนโลยีทันสมัย...อุโมงเลเซอร์ พร้อมชมหาดไว่ทาน // ล่องเรือหมู่บ้านจูเจียเจี่ยว
ประเทศ : จีน
เมือง : ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 23,900.-
 
ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้

ทัวร์จีน เที่ยวจีน สุดคุ้ม เที่ยวสองเมือง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (บินภายใน) 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์/ไชน่าอิสเทิร์น FM/MU (PEK-FM004)
ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 เมือง เข้าปักกิ่ง-ออกเซี่ยงไฮ้...บินภายใน ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (ด่านจีหยงกวน) เซี่ยงไฮ้ ..สัมผัสเทคโนโลยีทันสมัย...อุโมงเลเซอร์ พร้อมชมหาดไว่ทาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู

ประเทศ : จีน เมือง : ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 21 พฤศจิกายน 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 20,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 20,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 24,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 24,400 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-PEK 2017-11-22 01.55-07.30 FM M890
3 PEK- PVG 2017-11-24 08.00-09.55 MU MU5104
4 PVG-BKK 2017-11-26 22.20-01.55 FM FM841
2017-11-21 6 วัน G1PEKFM17112200 FM 20,900 ติดต่อเรา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 28 พฤศจิกายน 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 21,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 21,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 25,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 25,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 25,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 25,400 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-PEK 2017-11-29 01.55-07.30 FM FM890
3 PEK- PVG 2017-12-01 08.00-09.55 MU MU5104
4 PVG-BKK 2017-12-03 22.20-01.55 FM FM841
2017-11-28 6 วัน G1PEKFM17112900 FM 21,900 ติดต่อเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (PEK-TG010)

• ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 เมือง เข้าปักกิ่ง-ออกเซี่ยงไฮ้…
• รถไฟฟ้าความเร็วสูง ปักกิ่ง เข้าชมพระราชวังต้องห้าม ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก(ด่านจีหยงกวน)
• เซี่ยงไฮ้ ..สัมผัสเทคโนโลยีทันสมัย...อุโมงเลเซอร์ พร้อมชมหาดไว่ทาน // ล่องเรือหมู่บ้านจูเจียเจี่ยว

ประเทศ : จีน เมือง : ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 1 ธันวาคม 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 30,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 27,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 PEK-BKK 2017-12-01 10.10-15.50 TG TG614
3 BKK-PEK 2017-12-06 07.30-11.05 TG TG663
2017-12-01 6 วัน G1PEKTG171201D2 TG 24,900 ติดต่อเรา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 14 ธันวาคม 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 29,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 26,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 26,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 26,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 PEK-BKK 2017-12-14 10.10-15.50 TG TG614
3 BKK-PEK 2017-12-19 07.30-11.05 TG TG663
2017-12-14 6 วัน G1PEKTG171214D2 TG 23,900 ติดต่อเรา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 21 ธันวาคม 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 25,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 25,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 31,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 28,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 28,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 28,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 PEK-BKK 2017-12-21 10.10-15.50 TG TG614
3 BKK-PEK 2017-12-26 07.30-11.05 TG TG663
2017-12-21 6 วัน G1PEKTG171221D2 TG 25,900 ติดต่อเรา