TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
Z-Incentive
 Sponsor

 
 

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Romantic Lighting Ski & Snow 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ ICN-TG011)

ชมเมือง Songdo หนึ่งในเมืองที่ไฮเทคที่สุดในโลก ชมเทศกาล Lighting Festival หมู่บ้านฝรั่งเศสแห่งเจ้าชายน้อย Petite France ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับ Teddy Bear Museum พิเศษ...ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบกพร้อมทำ คิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเอง สนุกสนานบนลาน สกีขนาดใหญ่ หลากหลายกิจกรรมท้าลมหนาว พิเศษ..ชมและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ ภายในไร่ !! พิเศษ.. บุฟเฟ่ต์บาบีคิวป้งย่างแบบไม่อั้น !!
กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
โปรแกรมการเดินทาง
   ดาวน์โหลดโปรแกรม :
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน
20.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
23.10 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658 หรือ เที่ยวบินที่ TG656 23.30-06.55 น. (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2 : อินชอน - เมืองใหม่ซงโด - G Tower - สวนสาธารณะ Central Park - NC Cube Canal Walk – Hyundai Premium Outlet - หมู่บ้านเทพนิยายเจ้าชายน้อย Petite France - อิสระเล่นสกี
06.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
  บริการท่านด้วย นมกล้วย ยอดฮิตของเกาหลี... จากนั้นนำท่านสู่เมื่องซองโด  เป็นเมืองใหม่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ส่วนใหญ่ถมจากทะเลใกล้อินชอน ห่างจากกรุงโซลเพียง 40 กิโลเมตร นำท่านขึ้นตึก G Tower ชมวิวทัศนียภาพรอบๆพร้อมให้ท่านได้ชมแผนผังเมืองใหม่ซงโดที่ทันสมัย จากนั้นนำท่านสู่ สวนซองโด (Songdo Central Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สุดไฮเทค ใจกลางโซนธุรกิจเกิดใหม่ ที่สร้างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองชื่อดังต่างๆของโลกเช่น  แมนฮัตตัน  เวนิช  ซิดนีย์  ปารีส  นิวยอร์ค และดูไบ   ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครัน รวมทั้งกิจกรรมการพักผ่อนต่างๆที่น่าสนใจ บนเนื้อที่มากกว่า100 ไร่  จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่น ช้อปปิ้ง ชิมอาหารชิวๆ ที่ NC Cube Canal Walk ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศ shopping street แนวสไตล์ยุโรป อิสระท่านเดินช็อปปิ้งและถ่ายภาพเก็บเรื่องราวประทับใจ จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายยี่ห้อที่ Hyundai Premium Outlet
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู ”อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของ
ญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียม
ไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุ
ด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน และ ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด
บ่าย นำท่านสู่  Petite France  หมู่บ้านเทพนิยายเจ้าชายน้อย ซึ่งในช่วงหน้าหนาวสถานที่ท่องเที่ยวเอาท์ดอร์หลายๆ ที่ ก็นิยมจัดแสดงไฟประดับสวยงามให้ได้ชมกัน รวมถึงที่หมู่บ้านเจ้าชายน้อย หรือ Petite France ด้วยกับ เทศกาล Little Prince Lighting Festival (กำหนดการปี 2017ยังไม่ระบุวันที่แน่ชัด) ซึ่งจะมาในธีมของเทพนิยาย ที่รับรองว่าบรรยากาศจะสวยงามและชวนฝันมากๆ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ จังหวัดคยองกีโด จากนั้นนำท่าน อิสระเล่นสกี ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่าง ๆ กระเช้าลิฟท์ เนินเขาเล่นสโนสเลด ทางรีสอร์ทยังมีหลากหลายบริการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเล่นสกี เช่น  ร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มาเก็ดไว้บริการ
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเท้า,ค่าครูฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคาประมาณ 50,000 วอน ) ***หมายเหตุ ลานสกีบางแห่งไม่สามารถเข้าไปในลานสกีได้ เพราะเนื่องจากจะเป็นการรบกวนผู้เล่นสกี หากต้องการเข้าชมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าและเช่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี ***
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู “ทัคคาลบี้” ไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาบีคิว ต้อก (ข้าวเหนียวปั้นเกาหลี) มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยห่อกับผักกาดแก้วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทักคาลบีบกคึม หรือข้าวผัดพริกไก่ที่ทั้งหอมน่ารับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง
  ที่พัก Siheung Tourist Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : ไร่สตรอเบอร์รี่ - Teddy Bear Museum –ถนนฮงอิก- Dongdaemun Design Plaza – ตลาดทงแดมุน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านสู่  ไร่สตรอเบอร์รี่   ขอเชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ พร้อมชมบรรยากาศภายในไร่ ซึ่งท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกซื้อสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ Teddy Bear Museum ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับพิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ๑ซัมฮัก
บ่าย จากนั้นพาท่านชม ถนนฮงอิก ย่านวัยรุ่นชื่อดังที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยอีแดสินค้าที่มีจะเป็นเสื้อผ้าแบบวัยรุ่นทันสมัยในราคาที่ย่อมเยาว์  จากนั้นนำท่านสู่ Dongdaemun Design Plaza (DDP)  ที่นี่คือ Art Exhibition Hall หรือสถานที่ที่ไว้จัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม หรือนิทรรศการต่างๆ  จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดทงแดมุน มีสิ้นค้าต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย เมนู“บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี
  ที่พัก Benikea Seoul Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล
วันที่ 4 : โซลทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง  (ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  นำท่านสู่ พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล  พระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น แสดงถึงความต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญี่ปุ่น ภายในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชั้น โดยตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำ ที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน พระราชวังนี้ถือเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลับพลากลางน้ำ, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ  จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย
พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบกพร้อมให้ท่านทำ คิมบับ หรือ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเองอีกด้วย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ
  นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ ชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย   จากนั้นนำท่านสู่ Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิ เช่น W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นต้น  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “อันดงจิมดัก”Andong Jimdakไก่อบซีอิ๋วดำวุ้นเส้นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันได้รับความนิยม อย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างยิ่ง
  จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น
  ที่พัก Benikea Seoul Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล
วันที่ 5 : น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์ - Shopping COEX Mall - ซุปเปอร์มาเก๊ต - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านสู่  น้ำมันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ำมันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง   จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี  ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต   จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ในเขตซัมซิล (jamsil) ตอนใต้ของกรุงโซล มีแหล่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมหรู ช็อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่มีสินค้าหลายหลายชนิดให้เลือกสรรค์ คาสิโน โรงภาพยนตร์  Wedding Hall และที่สำคัญคือสวนสนุกในร่ม (Lotte World – Adventure) และสวนสนุกกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบ (Magic Island) โดยสวนสนุกในร่มจะมีลานไอซ์สเก็ต เครื่องเล่นมากมาย เช่น“The Adventure of Sinbad” “The Conquistador” “Flume Ride” และการแสดงโชว์ขบวนพาเหรด “World Carnival” และ Laser Show ตรงกลางสวนสนุกมีลานสเกตน้ำแข็งขนาดใหญ่ สำหรับสวนสนุกกลางแจ้งก็มีเครื่องเล่นน่าตื่นเต้นให้คนรักความท้าทายไปลองเล่นกัน ที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดคือรถไฟเหาะ, ล่องแก่ง, Free Floor (Gyro Drop) แถมยังมีปราสาทสวยๆ เป็นจุดถ่ายรูปมากมายหมาะสำหรับคนรักการถ่ายรูปไปเก็บภาพสวยๆกัน และภายในล็อตเต้เวิลด์ยังมี Lotte World Folk Museum เป็นการจัดแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกาหลีในสมัยอดีตอีกด้วย 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บูลโกกิ”เนื้อหมูสดหมักผัดซ๊อสและเครื่องเทศจนได้ที่แล้วนำมาใส่บนกระทะผัดกับกะหล่ำปีสดและวุ้นเส้นของเกาหลีมีน้ำขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสริฟข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
บ่าย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง Coex Mall มีสินค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมายอาทิเช่น  UNIQLO, ZARA, La Grillia, Bennigans, Marche´ เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
21.20 น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 657 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
01.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 10ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก

1.หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นำติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2.หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สำหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3.ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนำติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
2.ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7.สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4.วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 30,000 วอน ต่อท่านต่อทริป

การสำรองที่นั่ง
1.กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
8.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14.โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15.กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ำมันสน, ศูนย์เครื่องสำอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
18.ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ
19.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น