TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
Africa (South)
America
Australia
Bhutan
Brunei
Cambodia
Canada-America
China
Dubai
England
Europe
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea (South)
Laos
Macau
Morocco
Myanmar
Nepal
New Zealand
Oman
Philippines
Russia
Singapore
Taiwan
Turkey
Vietnam
 Sponsor

 
 

Europe - Tour Program

อิตาลี-สโลวีเนีย-โครเอเชีย-ออสเตรีย-ฮังการี

ทัวร์อิตาลี (เวนิส) สโลวีเนีย โครเอเชีย ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (ทัวร์ VCE-EK011)
เปิดประสบการณ์ใหม่กับเส้นทางโครเอเชีย... เที่ยวเกาะเวนิส (Venice) อันแสนโรแมนติกของประเทศอิตาลี เข้าชมถ้ำโพสทอยน่า (Postojna Caverns) ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป อายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี เยือนเมืองลุบเบลียน่า (Ljubljana) เมืองหลวงของสโลวีเนีย สัมผัสประสบการณ์นั่งเรือพายสู่เกาะกลางทะเลสาบสุดแสนโรแมนติกที่เมืองเบลด (Bled) เที่ยวซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย ชมความอลังการของธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park)
**รวมค่ายื่นวีซ่าประเทศอิตาลี และโครเอเชียแล้ว***
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
มีนาคม 29 มี.ค. – 6 เม.ย.
เมษายน : 7 – 15, 8 – 16

ประเทศ : ยุโรป เมือง : อิตาลี-สโลวีเนีย-โครเอเชีย-ออสเตรีย-ฮังการี

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 7 เมษายน 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 79,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 79,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 86,800 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 79,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 79,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-DXB 2017-04-08 01.15-04.45 EK EK385
3 DXB-VCE 2017-04-08 09.15-13.35 EK EK135
4 BUD-DXB 2017-04-14 16.00-23.30 EK EK112
5 DXB-BKK 2017-04-15 03.40-12.50 EK EK376
2017-04-07 9 วัน G3VCEEK170408C1 EK 79,900 ติดต่อเรา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 8 เมษายน 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 79,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 79,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 86,800 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 79,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 79,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-DXB 2017-04-09 01.15-04.45 EK EK385
3 DXB-VCE 2017-04-09 09.15-13.35 EK EK135
4 BUD-DXB 2017-04-15 16.00-23.30 EK EK112
5 DXB-BKK 2017-04-16 03.40-12.50 EK EK376
2017-04-08 9 วัน G3VCEEK170409C1 EK 79,900 ติดต่อเรา