TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
Africa (South)
Australia
Bhutan
Brunei
Cambodia
Canada-America
China
Dubai
England
Europe
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea (South)
Laos
Macau
Morocco
Myanmar
Philippines
Russia
Singapore
Taiwan
Vietnam
 Sponsor

 
 

China - Tour Program

Popular Program
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง อู๋ซี ซูโจว อิสระ 1วัน เซี่ยงไฮ้ 5วัน 4คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW002)
-อู๋ซี...นมัสการพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) -ชมหาดไว่ทาน พร้อม....ลอดอุโมงค์เลอเซอร์ -อิสระ 1 วันที่เซี่ยงไฮ้ หรือเลือกซื้อ option สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ -เมนูพิเศษ....ซีโครงหมูอู๋ซี,ไก่ขอทาน+หมูพันปี
ประเทศ : จีน
เมือง : Nanjing
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 15,900.-
 
Nanjing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW11)
• ซูโจว.. ชมจัตุรัสหยวนหยง • หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) • อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง • เซี่ยงไฮ้..อิสระสนุกเต็มวัน สวน Disneyland (รวมค่าเข้า //พร้อมรถไฟเข้า-ออก) • ชมหาดไว่ทาน........พร้อมลอดอุโมงค์เลเซอร์ • เมนูพิเศษ...ซี่โครงหมูอู๋ซี,ไก่ขอทาน+ หมูพันปี • คุ้มสุดๆ..เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว

ประเทศ : จีน เมือง : Nanjing

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 27 มกราคม 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 18,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 18,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 23,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 18,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 18,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 18,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 DMK-NKG 2017-01-27 13.20-18.50 XW XW888
3 NKG-DMK 2017-01-31 20.10-23.50 W5 XW877
2017-01-27 5 วัน G1NKGXW17012700 XW 18,900 ติดต่อเรา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 18,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 18,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 23,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 18,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 18,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 18,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 DMK-NKG 2017-02-24 13.20-18.50 XW XW888
3 NKG-DMK 2017-02-28 20.10-23.50 XW XW877
2017-02-24 5 วัน G1NKGXW17022400 XW 18,900 ติดต่อเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง อู๋ซี ซูโจว อิสระ 1วัน เซี่ยงไฮ้ 5วัน 4คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW002)
-อู๋ซี...นมัสการพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) -ชมหาดไว่ทาน พร้อม....ลอดอุโมงค์เลอเซอร์ -อิสระ 1 วันที่เซี่ยงไฮ้ หรือเลือกซื้อ option สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ -เมนูพิเศษ....ซีโครงหมูอู๋ซี,ไก่ขอทาน+หมูพันปี

ประเทศ : จีน เมือง : Nanjing

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 15,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 15,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 20,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 15,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 15,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 15,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 DMK-NKG 2017-02-10 13.50-18.50 XW XW888
3 NKG-DMK 2017-02-14 20.10-23.40 XW XW887
2017-02-10 5 วัน G1NKGXW17021000 XW 15,900 ติดต่อเรา